zaterdag 21 november 2020

Hoogfeest van Christus Koning

Op zondag 22 november vieren wij Christus Koning. Maar de Heer liet al in de Schrift weten dat niet iedereen Hem graag als Koning wilde. Dat was toen, maar ook nu vinden wij mensen die Christus niet als Koning willen. Het wordt nog gekker als ik u vertel dat er zelfs opvolgers van de Apostelen bestaan die Jesus niet als Koning willen. Dat gebeurde een tijdje terug op het microblog Twitter, waar een Amerikaanse bisschop vond dat hij de term: “Koningschap van Christus” niet zo zag zitten. Een leek antwoorde daarop terug met de woorden: “Hoort u dat Jesus? Ze willen u niet als Koning.” De bisschop zweeg daarop in alle talen... 

Gelukkig zijn er nog wel Katholieke Christenen (leken als priesters) die Jesus wél als hun Koning en Heer willen en dat Hij als Koning mag regeren over ons hart. We zouden daarom ons - uit liefde en dankbaarheid voor alles wat Jesus voor ons gedaan heeft - wat vaker moeten toewijden aan het Heilig Hart van Jesus en bij het hoogfeest van Christus Koning zouden wij ons ook moeten toewijden aan Hem. Want velen in zijn Kerk lijken Hem verlaten te hebben en zijn bereid hun eigen afgoden te willen volgen, zoals de afgoden van hun werk, de afgoden van hun seksuele voorkeur (de Regenboog) en de afgoden uit alle andere landen die nog steeds vereerd worden, en waarvan er zelfs één Azteekse afgod in de Sint Pietersbasiliek werd binnengedragen vorig jaar. 

Het lijkt er sterk op dat de duivel een nieuwe truc heeft uitgehaald: hij spreekt niet meer door de slang, maar hij spreekt nu door de mond van afvallige geestelijken die van de ware Leer zijn afgedwaald en bij voortduur de trouwe katholieke leken van allerlei kwaad en slechtheid betichtten. Het internet vult zich voortdurend met deze geestlijken die - waarvan sommigen - vol zijn van een duivelse leer en die zij dagelijks in de praktijk brengen (én aanbevelen!). Maar één ding is zeker: het is het Rijk van Christus dat nooit zal vergaan en ook zijn Woorden zullen nooit vergaan. Als Onze Heer Jesus Christus uit de Hemel zal nederdalen om het Laatste Oordeel uit te spreken, dan zal Hij komen in volle macht, glorie en Majesteit temidden van de heiligen en zijn heilige engelen. En de rechtvaardigen kunnen dan inderdaad uitroepen: Viva Christo Rey!

1e lezing: Ez.34,11-12.15-17  
2e lezing: 1 Kor.15,20-26.28  
Evangelie: Mt.25,31-46