woensdag 12 februari 2020

Paus Franciscus handhaaft celibaat.

Links: kardinaal Sarah. Rechts: paus Benedictus
Zoals de eerste berichten er nu uitzien, handhaaft Paus Franciscus het verplichte celibaat voor priesters. Ook komen er geen vrouwelijke diakens in de zin zoals dat is voorgesteld (vrouwenwijding). Dat is een nogal bittere pil voor de voorstanders van deze anti-katholieke maatregelen, want in Duitsland is de beslissing uit Rome als een kleine nucleaire bom ingeslagen. Je kunt natuurlijk wel verwachten dat ze deze uiteindelijke beslissing uit Rome niet zullen accepteren, maar de overwinning van de voorstanders voor het celibaat en de wijding van alleen mannen (zoals Christus dat ook bedoeld heeft) is nu binnen. Op twitter wordt dit op grootste wijze gevierd.  Anderen stellen dat paus Franciscus de zaak niet echt benoemd heeft. Maar, er is meer. 

Velen weten niet dat een aantal onbekend gebleven priesters, die officieel door hun bisschop in hun diocees zijn aangesteld als exorcisten, de gelovigen, maanden eerder hadden opgeroepen om te bidden en te vasten. Dit moest men doen te beginnen op de dag van de Heilige Nicolaas van Myra. In hun schrijven deelden ze mee dat er verontrustende signalen bij hen waren binnengekomen, waarbij de duivel op een bepaalde manier de Kerk leek te zijn binnengedrongen. Door bidden en vasten riepen ze de gelovigen mondiaal op om de invloed van het kwade te breken. Uit latere persverklaringen hebben deze exorcisten verklaard dat, sinds hun oproep, de invloed van de duivel behoorlijk was afgenomen. Velen maanden van vasten en bidden en een roep om hulp naar de Hemel was het gevolg van deze oproep en vaak onder tranen, dat God onze Heer ons zou helpen. En zo te zien is dat nu werkelijk ook gebeurd. Dat laat natuurlijk onverlet, de inbreng van velen, die vaak anoniem achter de schermen hebben gewerkt om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen. Ook moeten we niet de rol vergeten van de Emeritus Paus en Kardinaal Sarah met hun boek waarin het celibaat voor priesters werd verdedigd. Er stond immers zeer veel op het spel.

De macht van het gebed in combinatie met (geestelijk) dan wel lichamelijk vasten moet niet onderschat worden. In het Evangelie immers is het Christus de Heer zelf die ons duidelijk maakt dat zelfs de grootste duivel via deze manier uitgeworpen kan worden (zie Matteus 17;21). In dit geval werden de Christenen over de gehele wereld gemobiliseerd om gehoor te geven en de strijd tegen de duivel aan te gaan. 
In Duitsland is na de presentatie van het pauselijk schrijven de situatie nogal veranderd. Slechts één dag vóór de publicatie van het pauselijk schrijven over de Amazone, trad Kardinaal Marx af als voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie. Het is natuurlijk gissen, maar helemaal onlogisch lijkt mij deze stap niet, gezien het feit dat vooral de Duitse speerpunten via de Amazone Synode totaal niet gehaald zijn.

Vele maanden van bidden, vasten, tranen en het Heilig Rozenkransgebed werden intussen door de gelovigen met een groot geloof in binnen- en buitenland uitgevoerd. Als wij vast geloven, en God volledig vertrouwen, dan kan Hij ons elke overwinning schenken, hoe somber de toekomst er ook mag uitzien. En dit is dan ook de reden van mijn bijdrage, om vooral bemoediging te geven en de gelovigen een hart onder de riem te steken. 

Post Scriptum: De genoemde exorcisten, zijn uitgekozen door hun diocesane bisschop om een z.g. Groot exorcistisch gebed over een bezetene te mogen uitspreken. Alleen zij mogen deze ritus van duiveluitbanning uitvoeren, en niemand anders. Wat deze priesters aan de gelovigen vroegen is dus iets anders dan waar alleen zij voor geautoriseerd zijn. Het ging hier om de invloed van de duivel te breken die de Kerk op een bepaalde manier had geïnfiltreerd. Deze exorcisten zijn niet in Europa actief, maar in een Engelstalig land. Welke is alleen bekend bij een Amerikaanse journalist. Deze exorcisten hebben gevraagd hun namen niet openbaar te maken.