zaterdag 5 oktober 2019

De groei in geloof - het mosterdzaadje

Iedereen weet dat een forse boom niet binnen één dag uitgroeit tot een dergelijke boom van formaat. Het groeien van een boom begint heel klein, met een heel klein zaadje. Het eerste plantje wordt gevoed door water en de voedingstoffen in de grond. Vanuit de lucht wordt koolstofdioxide opgenomen, en met behulp van het licht worden dan de bouwstoffen gebouwd waardoor het kleine plantje daadwerkelijk kan groeien.

Zo gaat dit ook met het geloof. Het begint onooglijk klein, zo klein als een mosterdzaadje, maar dankzij de voeding die het krijgt uit de Heilige Eucharistie, door de genade, kan het geloof een boom worden van enorme omvang. Ook dit groeien kost tijd en kost ook voorbereiding, want zonder kennis van een Catechismus, zonder verdere vorming, zonder de andere sacramenten, kun je niet verder groeien in het geloof. Langzamerhand wordt je geloof een volwassen exemplaar, waar elke vijand het moeilijk begint te krijgen, zeker als er vragen worden gesteld die door de vijand als "intelligent" worden aangeduid. Een goed gevormde gelovige kan een vijand makkelijker weerstaan, dan iemand die niet goed gevormd is. Daarom is een goede Katholieke vorming zo noodzakelijk. 

Een dergelijk groot geloof kan inderdaad bergen verzetten. Het geloof begint nederig, zoals een mosterdzaadje, en mystiek gezien wordt de moerbeiboom (wiens vruchten en takken een bloedrode kleur hebben) voorgesteld als het Evangelie van het Kruis. Er zijn kerkvaders die het overplanten in de zee, het verkondigen van het Evangelie aan de heidenen verklaren, en er moet gezegd worden: dit is in de geschiedenis ook daadwerkelijk gebeurd.

Het kan zijn dat mensen ongeduldig worden en God vragen wanneer dit alles mogelijk zal worden, zoals de profeet Habakuk vertwijfeld uitroept. Maar de Heer geef antwoord op zijn klagen en verklaard dat het visioen zeker zal uitkomen. We hebben gewoon geduld nodig opdat alles op de juiste tijd tot voltooing komt. Misschien worden wij moedeloos, maar het resultaat zal komen. Wat er ook gebeurt.

1e lezing: Hab.1,2‑3;2,2‑4 
2e lezing: 2 Tim.1, 6‑8.13‑14  
Evangelie: Lc.17,5‑10  
Jaar: C. Kleur: Groen.