zondag 10 februari 2019

Jesus kwam geen klimaatreligie stichten

Als je de televisiebeelden of beelden van een dagblad bekijkt, dan zijn er heel veel jongeren die zich zorgen zeggen te maken over het klimaat. Er wordt dan opzettelijk gespijbeld van school om buiten te demonstreren, maar hoe kun je nu denken dat het goede kan volgen uit een kwaad? Want spijbelen is een strafbaar feit in Nederland en wordt gezien als een ontduiking van de Leerplicht. Maar dat hoor je vervolgens niemand zeggen als men het heeft over 'klimaatspijbelaars'.
Jesus heeft bovendien nooit gevraagd om achter de klimaatdoelstellingen aan te lopen. Hij heeft ook niet gevraagd om de zonde tot levenswijze te maken, maar die juist met wortel en tak uit te roeien. Wat Jesus wél gevraagd heeft is dat wij Hém zouden navolgen, en als Hij aan ons vraagt om gezonden te worden om het Evangelie te verkondigen, dan wordt van onze kant de nodige inzet gevraagd. Maar kun je bij de huidige jeugd wel iets anders verwachten?

In de jaren 60 werden alle priesters die de schoolse Catechese verzorgden op de katholieke scholen in Nederland met één streek van de pen van hun opdracht afgehaald. Hierdoor groeide een complete generatie op zonder op de hoogte te zijn van het Katholiek Geloof. Is het dan raar dat de generaties daarna geboren, óók niets van het Katholiek Geloof wisten? En tot overmaat van ramp stortte in Nederland ook nog de katholieke school in elkaar. In naam waren ze nog wel katholiek, maar in de praktijk kwam er van die katholiciteit niet echt veel terecht. In een periode van 30 jaar was de Katholieke Kerk in het onderwijs volledig verdwenen. En vindt men het dan vreemd dat dit gelijktijdig optrad met het wegvagen van de roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven? 

Je kunt je afvragen hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is gebleken om een winnend voetbalteam zo te wijzigen, dat het voetbalteam de ene nederlaag na de andere te verduren kreeg! Wanneer je deze feiten bekijkt, dan bekruipt je het gevoel dat er met opzet een kwaadaardig complot bezig is geweest om de Kerk in Nederland de nek om te draaien. En kennelijk zijn ze daarin nog geslaagd ook. 

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig laat Jesus zien dat Hij de Apostelen kan bevelen de netten in een ander deel van het meer te werpen om de oogst binnen te halen. We zullen daarom de succesformule van toen weer van stal moeten halen. Dat wil zeggen: goede en gedegen Catechese voor de jongeren. Dringend raad ik iedereen aan om deze jonge mensen een goede geloofsvorming mee te geven en op te houden om achter klimaat-afgoden aan te lopen. Een goede Catechismus is bijvoorbeeld de Mechelse Catechismus die men hier vindt aan de rechter kolom van dit blog. 

Begin er vandaag mee!

1e Lezing: Jes 6, 1-2a. 3 – 8 
2e Lezing: 1. Kor. 15, 1 – 11 of 3 – 8. 11
Evangelie: Lc. 5, 1 – 11