woensdag 9 januari 2019

Geloofsvervolging Traditionalisten

Je wenst iedereen een zalig Nieuwjaar, maar nog voordat de Kersttijd ten einde is bereikt je het bericht dat er (weer) is opgetreden tegen een Traditionele groep. Het gaat hier om Familia Christi die (hoe kan het ook anders) onder gezag van een commissaris is geplaatst. Het is de zoveelste groep die wordt aangepakt. De lijst van Traditiegetrouwe Katholieke groeperingen die openlijk vervolgd worden, lijkt daarmee verder uitgebreid. 
Vlak na het aantreden van de nieuwe Paus in 2013 waren de Franciscanen van de Onbevlekte het eerste slachtoffer. Een organisatie met veel jonge roepingen werd in vele kleine stukjes over de wereldbol verspreid. Andere organisaties waren, de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding in MariaWald in Duitsland, later de Kleine Zusters van Maria, de Moeder van de Verlosser in Frankrijk en dus sinds kort Familia Christi. Het uitgebreide verhaal in het Duitse Katholisches vindt men hier (Google Translate) 

En dit is nog niet het enige slechte nieuws. Enige dagen terug is het bericht bekend geworden dat Mgr. Victor Manuel Fernandez in Argentinië de Traditionele H.Mis in zijn bisdom verboden heeft. En om het nog erger te maken: de priesters mogen ook niet meer met het gezicht naar het Tabernakel staan, maar moeten nu met het gezicht gericht staan naar het volk. Er is verordineerd dat alleen de Novus Ordo toegelaten is, waarbij het gebruik van het Latijn is verboden. Vooral dat laatste is nog zorgwekkender dan het feit dat het Motu Proprio Summorum Pontificum van Paus Benedictus XVI zorgvuldig om zeep is gebracht, want het gebruik van het Latijn dient bewaard te blijven zoals is voorgeschreven in het Tweede Vaticaans Concilie. Hoe kan het dat naast een Motu Proprio de besluiten van een Vaticaans Concilie worden genegeerd? Kan dit zomaar?

Erger is het voor de gelovigen die van de ene dag op de andere plotseling van hun Sacramenten zijn beroofd, en het is de vraag wat zij nog kunnen doen willen ze niet in conflict komen met hun eigen bisschop. Misschien is het verhuizen naar een ander bisdom de nog enig resterende mogelijkheid. Maar één ding is zeker: vrolijk word je niet van deze berichtgevingen!