woensdag 19 september 2018

Belangrijke Australische politicus wordt Katholiek

Er is na wekenlang van mensonterende berichten over misbruik en opzeggingen van het lidmaatschap van de Katholieke Kerk - ook door een Nederlandse politicus van de VVD -  gelukkig nog goed nieuws te melden. Een belangrijke Australische politicus en voormalige Atheïst, Bill Hayden, heeft het H.Doopsel ontvangen en is lid geworden van de Rooms Katholieke Kerk. Misschien dat men in Nederland en in Europa daarover de schouders ophaalt, maar men weet in de publieke opinie werkelijk niet hoeveel gebed wordt gestoken in de bekering van de arme zondaars. Het is waar dat sommigen als zondaars leven en zich niet willen bekeren, maar daar zal de Heer zelf wel een oordeel over vellen. (Op de foto is Bill Hayden links zittend). Dit soort berichten zult u niet zo makkelijk vinden op de website van de Telegraaf of het NRC. Maar deze bekeringen zijn er wel degelijk!

Wat wordt er op de achtergrond gedaan? De getrouwe Rooms Katholieke Christenen onder ons (die zich dus niet zo makkelijk uit het veld laten slaan door boze links-extremisten in de media) bidden elke dag het Rozenhoedje voor de bekering van de zondaars. Dit valt samen met vasten en met tranen en veel gebed, waaronder het Getijdengebed. Degenen die bidden zijn steeds zelf in de Heiligmakende Genade, waardoor hun gebeden zeker zullen worden verhoord. En als het gebed vandaag niet wordt verhoord, dan misschien morgen. Want het is God zelf die de tijd bepaalt waarop iemand zich bekeert. Ja, en dit bekeren vindt u niet terug in de onderzoekscijfers van een krantenartikel van het NRC, dat maar al te gemakkelijk de neiging heeft de vinger naar de Kerk te wijzen als iets fout gaat, maar nooit de hand in eigen boezen steekt; althans publiekelijk niet. Er wordt heel makkelijk gewezen naar "die ander", maar bijna nooit naar zichzelf!

Het is natuurlijk niet alleen deze politicus die zich nu Christen mag noemen, er zijn elk jaar aanmeldingen van nieuwe Katholieken die het H.Doopsel in de Paasnacht ontvangen. En sommige landen zijn wat dat betreft echte koplopers, zoals in China waar gemiddeld 3000 nieuwe Katholieken per jaar toetreden. Dit jaar (2018) waren er in de Nederlandse Kerkprovincie 147 nieuwe Katholieken die het Heilig Doopsel ontvingen. Na alle narigheid, zouden we bijna het goede nieuws vergeten!

Het hele artikel over de bekering van Bill Hayden, de Australische politicus, vindt u hier op website van LifeSiteNews.