vrijdag 13 oktober 2017

Honderd jaar Fatima

Op 13 oktober 1917 verscheen de Heilige Maagd Maria in het Portugese Fatima voor de zesde en laatste keer aan drie herderskinderen. Een grote groep van vele tienduizenden mensen waren samengekomen om naar het aangekondigde wonder te komen kijken. Maar Fatima staat niet los van een zeer belangrijke devotie die Maria aan zuster Lucia dos Santos gegeven heeft via een privé-openbaring op 10 december 1925. Daarin kondigde de H.Maagd aan dat wegens de vele zonden, godslasteringen en ondankbaarheden er vijf zaterdagen voor eerherstel nodig waren. 

Nu op 13 oktober 2017, precies honderd jaar geleden, wordt gevraagd om deze devotie tot eerherstel nieuw leven in te blazen, zoals de Moeder van God dat van ons in 1925 gevraagd heeft. De devotie voor eerherstel van het Onbevlekt Hart van Maria op de eerste zaterdag van de maand is aldus:

  1. Ontvang het H.Sacrament van de Biecht (8 dagen voor of na die eerste zaterdag)
  2. Ontvangt de H.Communie op die zaterdag
  3. Bidt die dag vijftien tientjes van de H.Rozenkrans (dus de volledige Rozenkrans)
  4. "Blijf vijftien minuten bij Mij terwijl u vijftien mysteries van de Rozenkrans overdenkt"
De reden voor de vijf eerste zaterdagen ligt in het feit dat er vijf zonden zijn die de mensen doen en die de H.Maagd beledigen, waaronder beledigingen tegen haar H.Beeltenissen. 
De beloften die de mensen verkrijgen bij het uitvoeren van deze vijf eerste zaterdagen zijn als volgt:
  1. De bijstand van de H.Maagd Maria tijdens het uur van de dood, met de genaden die nodig zijn voor de redding die de toewijding uitvoeren.
  2. De redding van de zielen en vrede ten gevolge van het promoten van de Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria.
Behalve deze genaden is het natuurlijk belangrijk om het Onbevlekt Hart van Maria te troosten wegens de vele beledigingen en aanvallen die zij voortdurend te verduren heeft. Misschien zal men zeggen dat de vier voorwaarden te vervullen wat moeite kost, maar we moeten ook niet vergeten dat de beloning die wij krijgen en het eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria wel erg belangrijk zijn! Om te voorkomen dat je een eerste zaterdag mist, kun je een aantekening maken in het agenda of een elektronische agenda op je computer. Belangrijk is dat die eerste zaterdagen worden vervuld zoals de Moeder van God aan ons gevraagd heeft. Want wie wil nu niet onze Hemelse Moeder troosten?

Post Scriptum: Helaas heeft een vergissing tot gevolg gehad dat in de tekst abusievelijk '5 tientjes' stond in plaats van '15 tientjes', dus de gehele Rozenkrans (3x een Rozenhoedje). Deze fout, toevallig ontdekt is daarom verbeterd. Excuses voor het ongemak!