zaterdag 15 juli 2017

De grote kracht van de heilige kuisheid

Velen die de kuisheid eigen gemaakt hebben zullen er altijd lovend over spreken. Maar de wereld begrijpt ons niet en zegt gewoonweg dat dit menselijkerwijze niet kan worden uitgevoerd. Strikt genomen is het juist dat je menselijkerwijze niet zelf de kracht hebt om zuiver te leven. Daarvoor heb je toch echt de genade van God nodig. Zoals de Heilige pastoor van Ars al zei: "je moet erom vragen". En inderdaad: zonder genade van God kun je niets doen, ook al wil je zo graag de kuisheid eigen maken. Als mens faal je heel snel en heel gemakkelijk. Daarom moet je God om die kuisheid vragen.

De kuisheid is inderdaad een grote kracht die de Heer aan zijn schepselen geeft en wie dus ongehuwd wil blijven omwille van het Koninkrijk der Hemelen, zal zich elke dag moeten toeleggen op het gebed, zoals het Rozenkrans-gebed. Verder moet de kandidaat in staat van heiligmakende genade het Lichaam en Bloed des Heren ontvangen in de H.Eucharistie. Dat betekent dat je de stap moet zetten om het Sacrament van de Biecht te ontvangen en daarna pas de H.Eucharistie. Je zult dus regelmatig en veelvuldig een berouwvolle Biecht moeten spreken en de zware zonden mag je voor je biechtvader niet verzwijgen. Heb geen vrees voor je biechtvader: Jesus, het Lam van God, gaat schuil achter de priester. Hij zal jouw zonden niet voor je voeten werpen. 

Als je niet precies weet hoe te handelen, vraag je biechtvader dan altijd om goede raad. Wie met vertrouwen God vraagt naar die heilige zuiverheid zal het zeker verkrijgen als de Heer daar toestemming voor geeft. Wordt het je niet gegeven, dan ligt je roeping duidelijk ergens anders. In dit geval in het Sacramenteel Huwelijk tussen man en vrouw. Wees dus niet bedroefd als de Heer een ander plan met je voorheeft.  Het vergt dus wel degelijk nederigheid om de wil van je Hemelse Vader te volgen. Wie immers zijn wil doet, werkt mee aan Gods plan voor de zaligheid van de zielen en aan je eigen zaligheid. God maakt immers geen fouten voor jouw levensweg.

Velen hebben in de geschiedenis getracht de kuisheid te vernielen. Daarom moet je altijd waakzaam zijn en niet toegeven aan ergernisgevende of aanstootgevende afbeeldingen, films, tv-uitzendingen of discussies en zeker niet toegeven aan politici of actiegroepen die het slecht voor hebben met die zuiverheid. Ga ze liever uit de weg. Johannes de Doper was niet voor niets in de woestijn. Ook jij moet je geestelijk terugtrekken uit deze wereld om er niet in meegezogen te worden. Je weet, velen  zijn bezweken en gingen de brede weg van het verderf op. Dat is niet jouw weg. Jij moet je van de wereldse genoegens afzonderen als je de kuisheid in stand wilt houden. Eenmaal de genade gegeven is het niet lastig om die kuisheid te volbrengen. De kuisheid is niet moeilijk, maar wordt zeker wel moeilijk gemaakt door deze wereld die er overigens toch niets van begrijpt. 

Houd het altijd voor ogen dat voor God niets onmogelijk is. En laat je verder niets wijs maken door mensen die de zuiverheid vijandig gezind zijn. Zij zullen voor God zelf verantwoording moeten afleggen over hun zonden.