zondag 12 februari 2017

Kardinaal Müller bevestigt onveranderlijke Leer

Kardinaal Müller heeft in een interview - een aantal weken geleden - duidelijk te kennen gegeven dat de interpretaties van Amoris Laetitia door een aantal bisschoppen, om de communie uit te reiken aan gescheiden hertrouwden, totaal verkeerd zijn. We denken hierbij aan wat onlangs een aantal Duitse bisschoppen hierover gezegd heeft. De Kardinaal heeft duidelijk gesteld dat Amoris Laetitia in het licht van de gehele Kerkelijke Leer moet worden geïnterpreteerd. Dat betekent dat iemand die in een overspel situatie leeft niet tot de sacramenten mag worden toegelaten. Kardinaal Müller benadrukte ook dat niemand deze wet kan veranderen en dus ook de Paus niet.

De Kardinaal werd geïnterviewd naar aanleiding van tegenstrijdige interpretaties rond de post-synodale Exhortatie Amoris Laetitia. De Kardinaal waarschuwde dat dit document niet los gezien mag worden van de gehele Leer van de Kerk. De Kardinaal maakte in het interview verder duidelijk dat het onmogelijk is dat het persoonlijke geweten boven de Leer van de Kerk en de moraliteit zou staan. Men kan dus nooit zeggen dat er omstandigheden zijn waarbij overspel geen doodzonde zou zijn. Je kunt niet een doodzonde naast elkaar laten bestaan met de heiligmakende genade. 
Kardinaal Müller liet ook weten dat de Encycliek Veritatis Splendor leert dat alle intrinsiek slechte daden verkeerd zijn en ook nooit als een legitieme uitzondering mogen worden gezien. In andere woorden: toen God het bevel gaf "Gij zult niet..." dan is dat bedoeld voor iedereen in alle tijden. Dit is volgens Kardinaal Müller ook uitgelegd in paragraaf 1650 van de Katechismus van de Katholieke Kerk. Daarin staat onder andere:

Indien de gescheiden echtgenoten burgerlijk hertrouwd zijn, bevinden zij zich in een situatie die objectief ingaat tegen de Wet van God. Daarom kunnen zij, zolang deze situatie duurt, de Eucharistische communie niet ontvangen. Om dezelfde redenen kunnen zij bepaalde kerkelijke functies niet waarnemen. De verzoening door het Boetesacrament kan enkel verleend worden aan hen, die er spijt over hebben het teken van het Verbond en de trouw aan Christus geschonden te hebben en zich willen voornemen in volledige onthouding te leven.

Daarbij is het volgens Kardinaal Müller verder van belang dat intrinsiek of objectief slechte daden nooit in goed geweten kunnen worden uitgevoerd. Intrinsiek slechte daden zijn bijvoorbeeld: moord, uitroeiing, verkrachting, overspel, abortus en zelfmoord. 

Post Scriptum: We zouden zeggen: EINDELIJK DUIDELIJKHEID. Was dit soms de correctie waar Kardinaal Burke onlangs op doelde? Het antwoord is dus duidelijk: wie in een overspel situatie zit en dit blijft vasthouden, kan niet worden toegelaten tot de sacramenten. Het ziet er dus naar uit dat nogal wat bisschoppen in de wereld totaal op de verkeerde weg zitten. Het zijn bovendien niet de bisschoppen die de Paus dienen te interpreteren, maar het is andersom. Hoe is het mogelijk dat dit zo ontspoord is geraakt? Daarom bidden wij de Heer om hulp om Zijn arme Kerk bij te staan!

Post Scriptum 2:  Op 17 februari heeft Kardinaal Müller opnieuw van zich laten horen. Via het blad Catholic Herald laat hij weten dat het niet juist is als regionale bisschoppen met tegenstrijdige interpretaties komen aanzetten over de Katholieke Leer. Doe je dat toch, dan schaadt men de eenheid van de Kerk. Het artikel vindt men hier.