zaterdag 17 oktober 2020

Ook wij kijken niemand naar de ogen

“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen (Matteüs 22;16)." Inderdaad, zelfs de Joodse fracties waren er zich terdege van bewust dat Jesus, de Zoon van God, niemand naar de ogen keek en zich aan niemand stoorde. Ook de vijanden van Jesus wisten dit toen al. Daarom is de opmerking - die je vaak tegenwoordig hoort - onwaar dat Jesus in die tijd niet anders kon dan alleen het mannelijk priesterschap in te stellen. Jesus kon wél anders, maar deed het niet. Maar zoals altijd worden er tot op de dag van vandaag leuke plannetjes gelanceerd door lieden die nooit de Schrift hebben gelezen, nauwelijks of geen enkel theologisch onderricht hebben gehad, laat staan dat zij de Kracht van God kennen en de Traditio hoog achten. 

Het zelfde moet worden gezegd over het betalen van de belasting aan de Keizer. En pas op wat we lezen in de Schrift: Jesus vraagt in vers 19 om een z.g. belastingpenning te laten zien en vraagt wiens randschrift en afbeelding daarop staat. Op die penning stond de beeltenis van de Romeinse Keizer, die zichzelf als god had verklaard (!!) en waarvan deze penningen in de buidel zaten van de ondervragende Joden. Schrikbarend kun je het bijna niet noemen, maar het is waar. Joden mochten zich al helemaal niet met afgoderij bezighouden en zeker niet in het bezit zijn van afgodsbeelden op penningen. 

Maar helaas ook in de Kerk zijn er tegenwoordig mensen actief die er niet voor terugschrikken munten te laten slaan met de afbeelding van de moeder aarde erop, een subtiele verwijzing naar de Azteekse afgod Pagamamma, en dit vrolijk via de kerkelijke kanalen uit te geven. In feite verschillen deze mensen niet veel van de Joden die deze afgodsbeelden bij zich droegen. Maar wat erger is: kennelijk is de tijd van de afgoderij en het heidendom teruggekeerd en zelfs de Kerk binnengedrongen. Hoe lang moeten wij nog wachten opdat Apocalyps 13 werkelijkheid wordt en al diegenen die het teken van het Beest niet willen aannemen en zijn beeld niet willen aanbidden, worden onthoofd? Ik vrees dat wij niet ver weg meer zijn van die tijd. En dan is het niet meer de vraag of je Christen bent of niet, maar de vraag of je voor Christus het Martelaarschap wilt ontvangen of niet. 

1e lezing: Jes.45,1.4-6
2e lezing: 1 Tess.1,1-5b
Evangelie: Mt.22,15-21 
Kleur: Groen. Jaar: A.

Aanstaande zondag 18 oktober 2020 is het Wereldmissiedag.