zaterdag 1 augustus 2020

Dankzegging en Eerherstel

De afgelopen tijd zijn er de meest verschrikkelijke dingen gebeurd gericht tegen de beeltenissen van heiligen en de Heilige Maagd Maria, maar laatst heb ik foto's gezien die elke beschrijving doet tarten. Zo erg, dat ik hier geen foto van wil plaatsen. Op een niets ontziende manier is op een zekere plaats het Hoogheilig Lichaam en Bloed van de Heer opzettelijk en afschuwelijk geprofaneerd. Daarom vandaag geen beschouwing of bespreking van het Evangelie van de volgende zondag, maar een oproep aan alle katholieken van goede wil om tijdens de H.Mis morgen, God te danken voor alle weldaden die Hij ons geschonken heeft en ook om Eerherstel te geven aan het Heilig Sacrament van het Altaar. 

Ik zeg dit, omdat er soms stemmen opgaan die beweren dat het Eerherstel geven zou voortkomen uit een soort van 'star' levensbeginsel, maar deze mensen gaan er gemakshalve aan voorbij dat er bijna dagelijks onvoorstelbare heiligschennis wordt uitgevoerd door de vijanden van ons geloof, overal ter wereld, in kapellen, kerken en plaatsen van gebed. God de heer accepteert deze heiligschennis niet, en als wij geen Eerherstel geven, kan de Almachtige Heer wel eens besluiten om deze wereld voor zijn diabolische vermetelheid zwaar te straffen. Laten wij daarom het niet zover komen!

Steek daarom een kaarsje op in een Mariakapel en bid een acte van Eerherstel, zoals de Litanie tot Eerherstel van het Allerheiligst Sacrament, of deze gebeden voor Eerherstel.

Onze Heer Jesus Christus en onze Moeder Maria zullen u dankbaar zijn!