woensdag 7 november 2018

De Katholieke Kerk moet wéér worden schoongemaakt

Dubia Kardinaal Walter Brandmüller heeft verklaard dat de situatie in de Katholieke Kerk te vergelijken is met wat in de 11e en 12e eeuw gebeurde. Ook toen was er wijdverspreid een zonde-epidemie in de Kerk aan de gang. De oorzaken toen lagen anders dan nu, maar ook toen waren er priesters actief die immoreel gedrag vertoonden in plaats van een moreel juist en zuiver leven te leiden. Niet alleen het verderfelijke concubinaat was binnengedrongen in de Kerk, ook homoseksueel gedrag dat wijdverspreid was. De heilige Peter Damiaan leverde in 1049 een brief af aan de Paus, waarin geschreven werd over het "vuil" dat als het ware door de Schaapstal heen stormt. Er werd aan de Paus geëist dat hij zou ingrijpen. Het hele artikel van LifeSiteNews, is hier te lezen.

Opmerkelijk zijn de lijnen van toen en nu: ook toen waren het leken en enkele moedige prelaten die als Zeloten voor het Huis des Heren opkwamen en bij de Paus kwamen eisen dat de boel grondig zou worden schoongemaakt. En zo gebeurde het ook.

Walter Kardinaal Brandmüller, zelf historicus, moet wel geweten hebben van de besluiten van het Concilie van Trente in de 16e eeuw, waarin de pastoors uitdrukkelijk werden bevolen ervoor te waken dat de kudde van Christus niet verslingerd zou raken aan afgoderij, wat volgens de Romeinse Catechismus een hoofdoorzaak was voor het ontstaan van de problemen in Sodom. Bij de lagere en hogere wijdingen mochten toen in het vervolg alleen deugdzame mannen worden aangesteld na een zorgvuldig onderzoek in het levensgedrag van deze gelovigen. Het Concilie wilde nadrukkelijk het morele verval uit zijn kerkelijke midden wegsnijden en daarin slaagde men op wonderlijke wijze. 

Probleem is natuurlijk, dat wie niet van de geschiedenis leert, gedoemd is deze te herhalen. En dus werden in de afgelopen 60 jaar wéér de verkeerde mannen tot de heilige wijdingen toegelaten die ook nog eens seksueel wangedrag in alle vormen en maten wisten te produceren. Hierdoor zit de Kerk van nu met de ene misbruik-affaire na de andere, en het is logisch dat de leken, zowel mannen als vrouwen in de Kerk, de goede priesters, bisschoppen en kardinalen, dit niet meer pikken. Er zal daarom WEER moeten worden ingegrepen, maar het verschil tussen de situatie van de 11e en 12e eeuw is nu, dat de Paus niet wil reageren op een oproep om het Huis van God schoon te maken, zoals het weigeren antwoord te geven op de beschuldigingen van Aartsbisschop Viganò. Er zijn priesters die openlijk de Paus kritiseren dat hij door dit zwijgen over Viganò de Kerk schade toebrengt.

In een aantal landen hebben de verschillende Justitie Departementen inmiddels het voortouw genomen om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen en de daders te vervolgen en mogelijk daar ook te bestraffen. Dat krijg je dan als je niet wilt luisteren naar de goede leken, de priesters, de bisschoppen en de kardinalen die om actie vragen. Wie immers zijn huis vervuilt achterlaat, zal de andere uitnodigen de rommel op te komen ruimen.