zondag 22 april 2018

Bisschop Gijsen kreeg geen eerlijk proces

Vandaag, zondag 22 april 2018, is er via de social media het bericht verspreid dat de Klachtencommissie seksueel misbruik in de R.K.Kerk geen eerlijk proces heeft gegeven aan bisschop Joannes Gijsen van Roermond. De Nederlandse krant NRC zegt in dit geval zelfs dat de bisschop oneerlijk werd behandeld. De bisschop overleed in 2013 en kreeg al tijdens zijn leven te maken met beschuldigingen van seksueel misbruik. Hoewel er geen steunbewijs was, werd de bisschop tóch veroordeeld en werd de Katholieke Kerk gedwongen om "schuld" te bekennen. 

In de Nederlandse krant het NRC wordt nu rechtgezet wat in een eerder stadium door lekengelovigen al jaren werd verkondigd op het internet: hoe kan je zonder steunbewijs iemand veroordelen? Bovendien heeft de oud-bisschop deze beschuldigingen tot aan zijn dood altijd ontkend. 

Het vonnis is uitgegeven door de Rechtbank in Gelderland. Het gaat over twee zaken, waarvan er één klacht gegrond werd verklaard omdat er ook een andere onbewezen klacht tegen de oud-bisschop werd ingezet. De Rechtbank zegt dat dit onvoldoende is om een klacht daarom aannemelijk te achten. Verder krijgt de Commissie een veeg uit de pan, omdat zij in strijd met de eigen regels handelde, bleek ze onvoldoende feitenonderzoek te hebben uitgevoerd en ontbrak ook nog eens wederhoor. 

De Rechtbank oordeelde dat in deze zaak van de oud-bisschop de elementaire rechtsbeginselen werden geschonden. De Rechtbank vond ook dat de oud-bisschop geen eerlijk proces had gekregen. De Klachtencommissie liet zich - volgens de Rechtbank - in, met té karig bewijs. En zoals we weten werd dit karig 'bewijs' wel erg snel gebruikt om de oud-bisschop veroordeeld te krijgen. Die veroordeling kwam notabene ook nog eens tot stand toen Joannes Gijsen kort erna overleden was. Hierdoor was ook nog een rechtsgang voor eerherstel voor de bisschop zelf niet meer mogelijk. 

Het proces werd aangespannen door de Stichting Sint Jan voor een eerlijk proces. Deze stichting wil eerherstel voor medewerkers van de Katholieke Kerk wier eer en goede naam zijn aangetast. Ondanks de enorme kritiek van de Rechtbank, werden de vorderingen van de Stichting Sint Jan niet-ontvankelijk verklaard. Daarom beraadt de Stichting zich op een hoger beroep. Wordt vervolgd dus.

Post Scriptum: Dat de oud-bisschop ten onrechte werd veroordeeld, lijkt meer op een ordinaire liquidatie. In dit geval de liquidatie van het blazoen van de bisschop. Al vlak na zijn aanstelling als bisschop van Roermond kreeg Joannes Gijsen met een enorme tegenstand te maken en werd niet zelden de bisschop van alles en nog wat beschuldigd; zelfs door de priesters in zijn eigen bisdom. De enige 'fout' die Mgr. Gijsen maakte was dat hij gehoorzaam was aan de Paus en er voor zorgde dat de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie in zijn bisdom werden doorgevoerd. Vooral voor diegenen die een 'andere kerk' voor ogen hadden was dat een brug te ver en door hen werd niet zelden een genadeloze oppositie gevoerd via de media en de kranten. Laten we daarom hopen en bidden dat er ook eerherstel mag komen voor Joannes Gijsen, want dat heeft hij zeker verdiend.