zaterdag 17 juni 2017

Sacramentsdag

In Nederland wordt Sacramentsdag gevierd op de eerste zondag na Drievuldigheidszondag. Het hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed des Heren is eerst gevierd in de regio Luik, waar de Aartsdiaken Jacques Pantaléon Sacramentsdag leerde kennen. Jacques Pantaléon werd echter tot Paus gekozen (hij nam de naam van Paus Urbanus IV aan) en gelastte in 1264 dat Sacramentsdag zou worden ingesteld voor de hele Kerk. 

Tegenwoordig viert de Paus het feest in de open lucht vóór de basiliek van Sint Jan van Lateranen, daarna wordt in de voetsporen van Paus Urbanus IV het Heilig Sacrament in een plechtige processie naar de Basiliek Santa Maria Maggiore gebracht. De stoet trekt anderhalve kilometer verderop over de Via Merulana
In de katholieke parochies wordt na de H.Mis het H.Sacrament in een Monstrans in een korte processie door de kerkgebouwen gedragen, voorafgegaan door acolieten die bellen rinkelen en wierook dragen. De acolieten lopen achterwaarts, dus met hun gezichten naar het H.Sacrament gekeerd.

In de Heilige Schrift vinden wij veel teksten die betrekking hebben op het Heilig Lichaam en Bloed van onze Heer Jesus Christus. Helaas heeft de Reformatie de teksten niet zo goed begrepen: men legt daar de woorden figuurlijk uit, terwijl de Bijbel toch wel echt letterlijk genomen moet worden op dat punt, want sommige leerlingen waren zo gechoqueerd over wat Jesus leerde, dat zij het gezelschap hebben verlaten. Dat doe je niet als de woorden symbolisch of figuurlijk moeten worden geïnterpreteerd.

Heer Jesus Christus, in dit wonderbaar Sacrament, hebt Gij ons de gedachtenis nagelaten van Uw lijden en sterven. Wij bidden U: laat ons de Heilige Geheimen van Uw Lichaam en Bloed
met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van Uw verlossing
voortdurend in ons ervaren. 
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen,
Amen.