maandag 20 maart 2017

Heilige Jozef - Patroon van de Kerk

Een mooie overweging over de Heilige Jozef, patroon van de Kerk, kunt u vinden op deze webpagina. In het kort een stukje hieruit:
Het beschermheerschap van de Heilige Jozef over de Kerk is de voortzetting van hetwelk hij uitoefende over Jesus Christus, het Hoofd, en over Maria, de Moeder van de Kerk. Om die reden werd hij uitgeroepen tot universeel patroon van de Kerk. Het huis van Nazaret dat Jozef met vaderlijk gezag bestuurde, bevatte de beginselen van de jonge Kerk. Het is derhalve gepast dat Jozef zoals hij destijds op heilige wijze zorgde voor het Gezin van Nazaret in alle noden, nu met een hemels beschermheerschap de Kerk van Christus verdedigt en beschermt. Deze verklaring werd uitgegeven in moeilijke momenten die onze Moeder de Kerk toen doormaakte, omstandigheden en redenen die ook vandaag de dag nog steeds bestaan. Daarom moeten wij altijd onze toevlucht tot hem nemen, maar heel bijzonder wanneer wij zien, dat de Kerk heviger wordt aangevallen, veracht, wanneer men haar in de hoek wil drijven en buiten het openbare leven wil plaatsen en wanneer men haar krachteloos tracht te maken in het leven van de mensen; mensenlevens die zij dient te verlichten en tot God te voeren. De pauzen hebben onophoudelijk deze devotie tot de Heilige Jozef aangemoedigd. 

Ook de Heilige Theresia van Avila spreekt over de kracht en de bemiddeling van de Heilige Jozef. Zij spreekt het volgende hierover: "Ik heb bij deze roemrijke Heilige de ervaring, dat hij in alle noden te hulp komt en dat de Heer ons te verstaan wil geven, dat hij, net zoals Hij hem op aarde onderdanig was, Hij alles doet wat hij Hem vraagt."

Speciaal op zijn feestdag moeten we dus vurig tot de Heilige Jozef bidden om zijn voorspraak in te roepen om ons in alles te hulp te komen. Heilige Jozef wees onze voorspraak!