vrijdag 13 maart 2015

Nieuwe RK-beweging: De Heilig Liga

Vandaag is ons via het Katholiek Nieuwsblad duidelijk geworden dat er een nieuwe Rooms Katholieke beweging is geformeerd: De Heilige Liga. De geestelijk leider van de beweging is niet minder dan Kardinaal Raymond Leo Burke, die via de website van de Heilige Liga een video-boodschap inspreekt. Het artikel van het KN is hier te lezen. De website van de Heilig Liga vindt men hier

Wat wil deze Heilige Liga? Ze wil een internationaal netwerk van parochies opzetten, waar maandelijks voor mannen een vast Heilig Uur aanwezig is dat bestaat uit Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, het gebed en het Rozenkransgebed, de Biecht en broederschap. De Biecht wordt als belangrijk gezien omdat het de bedoeling is dat de mensen in de Heilige Liga voortdurend in staat van Heiligmakende Genade zijn. 
De reden van het oprichten van de Liga is dat Kerk en gezin dagelijks worden bedreigd door relativisme, secularisme, onzuiverheid en verwarring over de Leer van de Kerk. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de bovengenoemde websites van Holy League en het Katholiek Nieuwsblad. Ook aan de rechterkolom is de Heilig Liga in de links van interessante sites opgenomen. Wat ons opgevallen is dat het ontwerp van het wapen van de Liga duidelijk Mariale trekken heeft meegekregen: zo zal het de gelovigen zijn opgevallen dat een deel van het Scutum bestaat uit een opdruk die afkomstig is van de Wonderdadige Medaille die Onze Lieve Vrouw getoond heeft aan Catharina Labouré te Rue du Bac. Die keuze zal niet geheel toevallig zijn, zo denken we. 

Ons idee: een heel goed Katholiek initiatief dat veel navolging verdient in Nederland en daarbuiten.