maandag 19 januari 2015

Paus tegen herdefiniëring huwelijk

Wie had gehoopt op een herdefiniëring van het huwelijk door onze Paus, komt grondig bedrogen uit (lees: Mgr. Bony c.s.) Via het blog In Caelo et in Terra is namelijk de Nederlandse tekst te lezen van een toespraak van onze Paus. Het betreft de toespraak aan de gezinnen bij het bezoek van de Paus aan de Filippijnen onlangs. Uit deze toespraak blijkt duidelijk dat de Paus geen herdefiniëring van het huwelijk wil (lees: homohuwelijk, lees: inzegening homorelaties waar Mgr.Bony van Antwerpen een voorstander van lijkt te zijn).  Maar geen herdefiniëring houdt ook in dat er geen aanpassing is te verwachten voor gescheiden hertrouwden tot de H.Sacramenten toe te laten, want hoe men het draait of keert, toestaan ervan betekent in feite door de Kerk gesanctioneerde overspel (dat net zo goed een herdefiniëring inhoudt) en dat niet te verwachten is. Dus ook niet voor uitzonderlijke gevallen (lees: Duitse bisschoppen).

Jammer voor de Duitse bisschoppen en Kardinalen die dit onder de aandacht wilden brengen. Het moet ook niet uitgesloten worden geacht dat ze heel goed wisten dat ze geen kans zouden maken, maar dit toch via lobbywerk hebben geprobeerd. Bij de eerste uitkomsten van de Bijzondere Synode vorig jaar werd dit plan (terecht) pontificaal naar de prullenbak gewezen. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen oplossing zou zijn voor gescheiden hertrouwden: maar dat betekent wel dat de oplossing zelf door deze gelovigen moet worden opgepakt als zij echt naar een oplossing verlangen. Zij dienen dan te leven als broer en zus en niet meer als man en vrouw.