woensdag 13 september 2017

Kinderpostzegels ook bij CIDI in het vizier

Was het niet Stichting Stirezo die iets merkwaardigs ontdekte bij Stichting Kinderpostzegels, nu blijkt  dezelfde stichting voorwerp te zijn geweest van onderzoek in 2013 en in 2014, maar nu door stichting Clearfacts, waarbij de informatie later op de website van het CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israël) terecht is gekomen. Uit een onderzoek naar geldstromen van Kinderpostzegels naar het Midden Oosten stelt CIDI op zijn website dat er o.a. geld van Kinderpostzegels is terecht gekomen bij de organisatie Holy Land Trust, die echter banden onderhoudt met terreurorganisatie HAMAS. Het volledige artikel kunt u hier lezen. Volgens de organisatie Clearfacts gaf de stichting Kinderpostzegels geen eerlijke informatie over wat precies werd gesteund. Ook het jaar daarvoor (2013) wekte Kinderpostzegels ophef om diezelfde reden. CIDI zegt op zijn website dat op de jaarrekening van Kinderpostzegels duidelijk te zien was dat organisaties als Holy Land Trust werd gesteund, maar dat dit later niet meer te zien was.

En dan even terugkomen op de zaak Stirezo-Kinderpostzegels: natuurlijk kan men wel beweren dat Stirezo het allemaal aan het verkeerde eind had, als het gaat over Rutgers Stichting en de gelden die Kinderpostzegels naar die stichting overmaakt, zoals wij laatst hebben geschreven, maar dan is nog de vraag niet beantwoord waarom deze informatie later op de website van Rutgers is verdwenen. Als de beschuldigingen niet waar zijn, waarom haal je die informatie op de site dan weg? 

Vreemd wordt de rol van een aantal kranten in deze discussie terwijl de feiten gewoon te lezen waren op de site van Rutgers, en nu dus ook - wegens een andere zaak - op de site van het CIDI. 

Het is daarom goed te begrijpen dat CIDI in 2014 om een boycot vroeg van Kinderpostzegels. Want wie wil nu geld geven aan een organisatie als blijkt dat er banden bestonden tussen Kinderpostzegels, Holy Land Trust en een terreurorganisatie? Of mag in Nederland deze vraag soms niet gesteld worden? Hoe de situatie op dit moment is weten we niet, maar dat er iets aan de hand is geweest met Kinderpostzegels mag intussen wel duidelijk zijn...