donderdag 20 april 2017

Wie zijn toch die tekstschrijvers van NU.nl?

Toen de uitvaart van de vermoorde politicus Pim Fortuyn op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, vertelde een commentator dat "de kist van Fortuyn werd gewijd". De commentator bedoelde echter de Absoute, de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij de priester met wijwater en wierook langs de opgebaarde kist loopt. De Absoute wordt als laatste onderdeel van de uitvaartsmis gehouden. De commentator wist dus duidelijk niets over de Liturgische regels op dat punt en maakte er maar een 'wijding' van..

Iets soortgelijks komt men tegen bij de website NU.nl waarbij een ingezonden foto op de website staat beschreven. Op de foto is de Paus te zien bij het Colosseum in Rome waar op Goede Vrijdag in en buiten het Colosseum de Via Crucis wordt gelopen en bemediteerd. Maar wat staat onderaan de foto voor een tekst? "de Paus sprak vrijdagavond gelovigen toe in Rome tijdens de Goede Vrijdagmis". Maar dat is helemaal fout. Op Goede Vrijdag wordt de Eucharistie, de H.Mis helemaal niet gevierd omdat de Liturgische herdenking van het Lijden en sterven van de Heer binnen het Paastriduum zelf al Sacrament van het Kruisoffer is. 
Je kunt je voorstellen dat niet elke redacteur van alles op de hoogte is wat het Katholiek geloof betreft, maar bereid je dan wat voor, voordat je iets aan het papier toevertrouwt. Ter informatie: de Liturgie van Goede Vrijdag bestaat uit drie delen: Dienst van het woord, Kruisverering en de uitreiking van de Heilige Communie. 

Het is wel opvallend dat er in medialand lieden rondlopen in Nederland die wél altijd het hoogste woord voeren en ons voortdurend de maat willen nemen als kerkgemeenschap, maar vervolgens geen enkele kennis lijken te bezitten over het H.Geloof, over de Liturgie en de Kerk in het algemeen. Er wordt maar wat geschreven en beweerd, zonder dat men zich informeert hoe de zaak werkelijk in elkaar steekt. Met verachting kijkt men in medialand neer op nepnieuws, maar het zou een goede zaak zijn als de media ook eens de hand in eigen boezem zou steken.