dinsdag 3 december 2013

Petrus Canisius Bijbel via E-Sword bekijken

Defensio Fidei heeft op zijn website al geruime tijd aandacht besteed aan de z.g. PC-Bijbel om deze via de computer te verspreiden. De vertaling is onder auspiciën van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius tot stand gekomen en werd in de 20ste eeuw in Nederland verspreid. Een groot voordeel van deze vertaling is het feit dat men zijn best gedaan heeft om een zo getrouw mogelijke vertaling van de Grondtekst mogelijk te maken. Hierbij is men niet uitgegaan van de Vulgaat, maar van de Griekse en Hebreeuwse teksten. Het moet evenwel gezegd worden dat er niets zo moeilijk is dan om een goede vertaling van de H.Schrift te maken. Maar zoals het bij de nieuwe Bijbelvertalingen aan toegegaan is, is geen reden voor een vreugdevolle herhaling, laat staan dat wij deze vertalingen willen aanbevelen. Misschien kan men stellen dat de PC-Bijbel wat ouwelijk in taalgebruik aandoet, maar ze geeft ten minste een nauwkeuriger beeld van de Grondtekst weer. En dat is helaas niet bij elke (nieuwere) vertaling het geval geweest... 

E-Sword
Wanneer wij de H.Schrift (gratis!) willen lezen, dan kunnen we ook het programma E-Sword gebruiken. Na downloaden moet nog wel de Canisiusvertaling worden gedownload en geïnstalleerd. Hoe gaat men te werk?
  • Ga naar de website http://www.e-sword.net/ Het kan zijn dat u zich moet aanmelden met een account.
  • Klik op de knop Download e-Sword. Hierna komt u op de website waar de downloadplaats staat: http://www.e-sword.net/downloads.html
  • Download de laatste versie en installeer dit op uw computer door op het gedownloade pictogram te dubbelklikken.
  • Download nu de PC-Bijbelvertaling via: deze link.
  • Installeer nu de PC-Bijbelvertaling ook op uw computer.
  • Start na alle installaties E-Sword nu op, en sluit weer af. Start E-Sword nu weer op.
  • Als het goed is de PC-Bijbel nu geïnstalleerd en zichtbaar in het programma E-Sword. 
In het opgestarte programma E-Sword staat bij kopje Bijbels een nieuw tabblad met CANIS. Zie de screenshot hieronder:


Wanneer u nu op dit tabblad klikt, ziet u de H.Schrift staan. Links in de verticale kolom staan alle Bijbelboeken met de hoofdstukken. Erop klikken (en hoofdstukken) levert de betreffende Bijbeltekst in de window op. Het programma werkt ook op Windows 8.1

Reden
Men zou kunnen afvragen waarom dit stuk geschreven is. Dat is eenvoudig. Op 2 december heeft een militante groep het Openbaar Ministerie gevraagd om de verkoop van Bijbels in Nederland te verbieden wegens het vele "geweld" wat er in zou staan en dat de H.Schrift oproept tot geweld en moord. Het wetboek van Strafrecht staat weliswaar ook vol met misdaden en moord, maar van dat boek wordt dan niet gevraagd om tot een verbod te komen. Het is om die reden waarom wij hier aandacht aan besteden. Veel meer mensen zouden de H.Schrift moeten lezen en de verspreiding is via deze website volledig gratis. Verkoop van de H.Schrift is ook helemaal niet nodig, want wie E-Sword heeft kan de H.Schrift zelfs lezen in dictaturen. Wie overigens de voorwaarden van E-Sword leest zal merken dat verkoop niet toegestaan is.

Post Scriptum: Wie de volgorde van de Boeken in E-Sword bekijkt zal merken dat een aantal Bijbelboeken niet in de lijst voorkomt die wel in de Canonieke Boeken staan. Zo ontbreken de Boeken Wijsheid, Jesus Sirach, Judit en Tobias in de lijst. Dit is wel jammer want in eerste instantie zou je denken dat je de complete PC-Bijbel hebt gedownload en zichtbaar is, maar dat blijkt niet te kloppen. Hoe de andere Boeken dan moeten worden opgehaald wordt nog verder uitgezocht. Onze excuses daarvoor.

Post Scriptum 5 december 2013. Vandaag een e-mail gekregen waarin de auteur van het programma meldt dat ontbrekende Bijbelboeken niet zullen gaan verschijnen. Dat is jammer, want zo wordt het Woord van God om een onduidelijke en niet-begrijpelijke reden tekort gedaan. De maker van het programma E-Sword is hier niet schuldig aan, maar de auteur van Biblesupport.com, waar de PC-Bijbel is te downloaden had toch beter een complete Bijbel kunnen invoegen. Waarom dit niet gebeurd is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat in een eerder stadium hierover geklaagd is. Tot op heden is er geen update om deze leemte te vullen.